X
تبلیغات
جملات زیبا|جملات عاشقانه - عــشــق... بــرای یــکــی دلــگــرمــی و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی !


چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا

عــشــق... بــرای یــکــی دلــگــرمــی

و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی !برچسب‌ها: عشق, دلگرمی, سرگرمی, متفاوتند, تلخ نوشته ها

s@mira