X
تبلیغات
جملات زیبا|جملات عاشقانه


ارسال : یکشنبه هجدهم فروردین 1392
 


راستی لایــک + و دیس لایــک - یادتون نره


به علت بروز بودن وب به آرشیوماهیانه وآرشیوموضوعات مراجع کنید
برچسب‌ها: سایت منوتو, شبکه اجتماعی منوتو, جامعه مجازی منوتو, مطالب منوتو

s@mira
ارسال : سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
 

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است

یخ کردم …برچسب‌ها: جملات زیبا, مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393
 
دختری که اول صبح به زور از خواب بلند میشه ...!

هپل و ژولیده ...!

با لباسای نازک و به هر طرف کش اومده ...!

با چشای نیمه باز و نیمه بسته ...!

با پاهای برهنه روی سرامیک ...!

که داره دنبال دستشویی میگرده و زیر لب غر میزنه ...!

بغل کردنی ترین موجود دنیاس ...!

حتی در بعضی منابع ذکر شده که میشه براش مُرد ...!!!!
برچسب‌ها: جملات زیبا, مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : سه شنبه دوازدهم فروردین 1393
 

کاش ما ادم ها هم مثل گربه ها باچند لحظه بوکشیدن میفهمیدیم که

هر اشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره...برچسب‌ها: جملات زیبا, عاشقانه ها, تلخ نوشته ها

s@mira
ارسال : جمعه یکم فروردین 1393
 
s@mira
ارسال : یکشنبه یازدهم اسفند 1392
 

روزگاری بود برای سلام کردن به جنس مخالف

صداها...می لرزیدند !!!
روزگاری شد برای گفتن "دوستت دارم"

قلب ... لرزیدند!!
و حالـــا . . . .
روزگاری است که به راحتی حرف از سکس می زنند...و

فقط " تخت " ها می لرزند ...!!!
s@mira
ارسال : شنبه دهم اسفند 1392
 

کـــور بــاش بانـــو...


نـگاه کـــہ مـےکنـی، مـے گوینــב: نـخ בاב!


عـبوس بــاش بانــــو..


لبــخنــב کــہ مـیزنـے، مـے گـوینــב: پـا בاב!


لال بــاش بانــــو...


حـرف کــہ مـے زنـے، مـے گوینــב: جـلوه فـروخـت!


شـاید בسـت از سـرمان برבارنـב...


شـــــایــב
s@mira

ﮔﻔﺖ:ﻗﺮﺹ ﺑﺮﻧﺞ!

ﮔﻔﺘﻢ:ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ، ﺳﯿﺎﻧﻮﺭ!

ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ،ﺩﯾﺎﺯﭘﺎﻡ!

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ،ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ!

ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﯼ!

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ،

ﺁﺗﺶ!

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺪﺯﯾﺴﺘﻦ

ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﯿﻎ!

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ…

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ!

ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ؟ ﮐﻪ ﭼﻪ؟

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ، ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ

ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ

ﮐﺮﺩ


1250 عکس عاشقانه و احساسی از دخترک های سیگاریبرچسب‌ها: خاطره های تلخ, صبر کن, خودکشی

s@mira
ارسال : یکشنبه بیستم بهمن 1392
 
s@mira
ارسال : جمعه چهارم بهمن 1392
 مـیخـنـدم :دیـگـر تـ ــب هــم نـدارم


داغ هـ ــم نیـسـتـم


دیـگــر بــ ــه یـ ـاد تـ ــو هـ ـم نـیسـتمسـ ـرد شـ ـده ام...


سـ ـرد سـ ــردنمـ ـی دانـم


شـایـد دق کـ ــرده ام


کسـ ـی چــ ـه مـی دانـد


بــ ـی حسـ ـم کـ ـردی نـسبت بــ ــه تمـ ــام حـ ـس هــ ــای دنیـ ــا...
s@mira
ارسال : سه شنبه بیست و چهارم دی 1392
 
سلامتی سربازی که دوس دخترش عروس شد...
سلامتی سربازی ک ۵۵دقیقه تو صف ایستاد تا ۱دقیقه صدا عشقشو بشنوه ولی چیزی نشنید جز: "مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد"

سلامتی سربازای بی ملاقاتی

سلامتی اشکایی که از دوری عشقشون و خانوادشون میریزن

سلامتی بیخبریاشون از خیلی جاها

سلامتی پدر مادراشون که چشم براهشونن

سلامتی اونایی که رفتن سربازی عشقشونم رفت با یکی دیگه

سلامتی سربازایی که تو خدمت هم خرج خانواده میدن's@mira
ارسال : شنبه سی ام آذر 1392
 

عاشق هوس های عاشقانه با توام


دست هایت را به من بده


به جهنم که مرا به جهنم میبرند بخاطر عشق بازی با تو!!!!


تو خود بهشتی...s@mira
ارسال : شنبه سی ام آذر 1392
 


نه زیبایم ، نه مهـرباלּ.. نه عـاشق !!!!


فرارﮮ از בختراלּ آهـלּ پرست و پسراלּ مانکـלּ پرست...


فقط براﮮ خوבم هستم...


خوבه خوבم !


مال خوבم !


صبورم و عجول!!!


سنگیـלּ...سرگرבاלּ...مغــرور...قـانع...


با یک پیچیدگـﮯ ساבه و مقـבار بی حوصلگـﮯ زیاב!!!


و براﮮ تویـﮯ که چهره را می پرستـﮯ نه سیرت آבمـﮯ را ؛


هیچ نـבارم.. راهت را بگیــر و بـــــــرو.


حوالـﮯ בلِ ما توقف ✗ممنــــوع ✗ استــ ...
s@mira
ارسال : یکشنبه دهم آذر 1392
 

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر
چــقــدرســخــتــه ...

پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال

تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده

داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...

پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از

دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــرپــول چــقــدر ســخــتــه ...

پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ

عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی خــوردنِ

بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه

میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...

"لآیــْڪْ بـــِـزَטּ✿✿ ڪامِنْت بــِذ ـآ އ✿✿
s@mira
ارسال : جمعه هشتم آذر 1392
 


اثر لب های هر کس منحصر به فرده ...مثل اثر انگشتـــ ... !
s@mira
ارسال : پنجشنبه هفتم آذر 1392
 
s@mira
ارسال : سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392
 برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : جمعه بیست و چهارم آبان 1392
 

آهای دخــــتر خـــانوم؟!؟!؟!

دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار میکنی...

دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی...

دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری واسه

دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده...

دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون،

 برات صف کشیدن وکیف میکنی....

بعله با شمام خوشحال نباش عزیزم جـــنــــس ارزون زیـــــاد مــشـــتــــر­ی داره!!!برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@miraقابل توجه پسرایی که هی از معجزه ی آرایش دخترا حرف میزننبرچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : دوشنبه سیزدهم آبان 1392
 


حالا واجبـــ بود اینو میپوشیدی ...برچسب‌ها: تصاویر متحرک زیبا, تصاویر متحرک طنز, تصاویر متحرک, تصاویر فیسبوکی, تصویر متحرک

s@mira
ارسال : سه شنبه هفتم آبان 1392
 برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : پنجشنبه دوم آبان 1392
 

آهاے اونایـے ڪہ یڪے دوستوטּ دارـہ : 


بـہ جهنمـ ! مارو همـہ دوسـ دارטּ . . (!)

برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : شنبه بیست و هفتم مهر 1392
 برچسب‌ها: عکس نوشته, سوال فیسبوکی

s@mira
ارسال : یکشنبه بیست و یکم مهر 1392
 


این  پسرایی كه ته ریش دارن

اینایی كه باشگاه نرفتن و هزار تا قرص و آمپول نزدن

اینایی كه زیر ابرو بر نداشتن

اینایی كه قدشون نه خیلی بلنده نه كوتاه

اینایی كه موهاشون نه بلنده نه بلوند

اینایی كه واسه جلب توجه دخترا تو خیابووون هزارتا دلقك بازی در نمیارن

اینایی كه وقتی كه تو كوچه تاریك دختر از روبرو بیاد سرشونو پایین میندازن

تا دختره احساس آرامش كنه

اینایی كه تو تاكسی جمع میشینن تا دختره راحت باشه

اینایی كه تك پرن

:. به خاطر سلامتیشون لایک کنبرچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : جمعه نوزدهم مهر 1392
 مقصد مهم نیست

مسیر هم مهم نیست


حتی خود سفر هم چندان مهم نیست

همسفر خیلی مهمه . . .برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira


گاهـــــی دلـــم به انــــدازه ی یـــک مجــــلس ختـــــم میگـــــــــــیرد . . .


حتــی اگــر تمــــام خیـــابــان هــا را آذیـــن بسته باشـــند . . .


کــــــــــاش بودی عــــزیز لعنـــــتی ام . . .


کــــــــــاش . . .برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : دوشنبه پانزدهم مهر 1392
 


به نظر من بهترین پوشش واسه روز عروسی یک خانم این شکلیه

چقدربرا یک مرد لذت بخشه که زیباشدن ناموسشو فقط خودش ببینه

هرکی موافقه لایک کنه...هرکی مخالفه علتشو بگه.....برچسب‌ها: سوالهای فیسبوکی, عکسهای فیسبوکی, فیسبوکی

s@mira
ارسال : دوشنبه پانزدهم مهر 1392
 برچسب‌ها: مطالب عاشقانه, پست های عاشقانه ی فیسبوک, عکس نوشته ها, عاشقانه های فیسبوکی

s@mira
ارسال : دوشنبه هشتم مهر 1392
 

عزیزم اوﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ تو گوشیت “ﻋﺸﻘﻢ ”  save ﮐﺮﺩﯼ ...

ﻣﺎ " ﻟﻮﺳﺘﺮ " save ﮐﺮﺩه بودیم بس که ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﺑﻮﺩ!!!پست های فیسبوکی مهر 92 | استاتوس جدید

 

دﺧﺘﺮﻩ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺵ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ پست گذاشته

ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...

ینی اعتماد به نفس اینو اگه قرص بیزاکودی داشت الان ادویل بود!!!

 

پست های فیسبوکی مهر 92 | استاتوس جدید

 

به سلامتی پسری ک وقتی پلیس گفت خانوم کی باشن؟سرشو بالا گرفت و گفت
.
.

عشقمه کجا باید بیام؟

 

پست های فیسبوکی مهر 92 | استاتوس جدید

 

خدا دنیا رو نقاشی کرده!

منتهی اروپا و آمریکا رو داده دست داوینچی ایرانم داده دست دات ماس خنده بازار!!!


ادامه مطلب...
s@mira
ارسال : شنبه ششم مهر 1392
 برچسب‌ها: سوالهای فیسبوکی, عکسهای فیسبوکی, فیسبوکی, کدومش, نظرسنجی

s@mira